ELPROGRESS

Projekce

Zajišťujeme zpracování kompletní projektové dokumentace elektro i hromosvodů v oboru pozemních staveb jako jsou:

 • stavby průmyslového charakteru
  (strojírenský průmysl, potravinářský průmysl, dřevozpracující průmysl, oděvní průmysl ...)
 • stavby pro zemědělství
  (sila, posklizňové linky, bramborárny, odchovny ...)
 • stavby pro bydlení
  (od rodinných domků po bytové komplexy)
 • stavby restauračních zařízení
  (restaurace, kuchyně, vývařovny, ...)
 • stavby obchodů
  (od obchůdků po obchodní domy)
 • stavby kulturního zařízení
  (sály, kina, ...)
 • stavby sportovních zařízení
  (tělocvičny, sportovní areály, bazény, ...)
 • stavby pro zdravotnictví
  (ordinace, specializovaná pracoviště, ...)
 • kabelové rozvody
  (kabelové rozvody - pro průmyslovou, bytovou výstavbu)
 • veřejné osvětlení komunikací, signalizace, reklamní plochy
  (vozovky, chodníky, světelná signalizace, světelné reklamy, ...)
   ELPROGRESS s.r.o.
   Husova 26
   586 01 Jihlava

   telefon: (+420) 567 311 737
   fax: (+420) 567 311 738

www.elprogress.cz
elprogress@elprogress.cz
21.3. Radek
zítra: Leona
Návštěvnost
stránek: 004160
ELPROGRESS